19 september 2019

13:30 - 14:00

Ontvangst

14:00 - 14:10
14:10 - 14:40

Inhoud van deel 8.1 en 8.2 als aanvulling op NEN 1010

Spreker: Sjef Cobben

 • Inleiding nieuwe delen NEN 1010
 • Certificering
 • Geen norm maar kwaliteitsverbetering
14:40 - 15:10

De techniekprofessional en de energietransitie

Spreker: Kees Pieters, Hogeschool Dirksen 

 • De uitdagingen van de energietransitie
 • Competenties van de techniekprofessional
 • Consequenties voor het (afstands-)onderwijs
15:10 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:00

Kwaliteit van spanning en stroom (harmonischen)

Spreker: Christan van Dorst, HyTEPS

 • Harmonische begrippen
 • Effecten grote vervorming van stroom en spanning
 • Energieverliezen door lage arbeidsfactor
16:00 - 16:30

Nieuwe technologieën

Spreker: Sjef Cobben

 • Slimme installatie
 • Bedrijfsvoering (autonoom, gekoppeld)
 • Opwekkers en opslag
16:30 - 17:00

Discussie

17:00 - 18:00

Afsluiting met netwerkborrel